Latviešu konversācijas vārdnīcas šķirkļi, kas pārpublicēti Historia.lv

Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.-21. sējums (1.-168.burtnīca) (A-Tjepolo). Rīga: A. Gulbja apgāds, 1927.-1940. 43008 sleja.

1.sējums.

Alberts Bukshevdens [Livonijas un Rīgas bīskaps]
Alberts II Zauerbērs no Ķelnes [pirmais Rīgas arhibīskaps]
Allods
[nekustamais privātais īpašums viduslaiku Vācijā]
Alnpeke Ditlebs
[Astskaņu hronikas viltus autors]
Augšzeme
[kultūrvēsturisks novads Latvijā]
Augustīnieši
[mūku ordenis]
Autine [latgaļu pils un pilsnovads Cēsu apkaimē]
Auzāns, Andrejs
[Latvijas armijas ģenerālis]
Aviācijas pulks

Balduins, Alnas [pāvesta legāts Livonijā un Zemgales bīskaps]

Balke Hermanis
[pirmais Livonijas ordeņa mestrs]
Balodis, Jānis
[Latvijas armijas ģenerālis, Latvijas armijas virspavēlnieks]
Baltu tautas

Baronijs Cēzars [katoļu baznīcas vēstures Annales ecclesiastici autors]

2.sējums

Benediktieši [senākais katoļu mūku ordenis]
Beneficijs
[lēņu tiesību jēdziens]
Bergmanis, Gustavs
[vācu mācītājs, izdevējs]
Berkholcs, Georgs
[vācbaltiešu vēsturnieks]
Berķis, Krišjānis
[Latvijas armijas ģenerālis]
Bertolds [otrais Ikšķiles bīskaps]
Beverīna [Tālavas latgaļu nocietinājums]
Cistercieši
[
katoļu mūku ordenis]

3.sējums

Daugavgrīvas cietoksnis
Daugavgrīvas I latviešu strēlnieku bataljons

Daugavgrīvas I un II apvienotie bataljoni

Dominikāņi
[katoļu mūku otrdenis]
Domkapituls
[augstāko baznīckungu kolēģija pie bīskapa vai arhibīskapa]
Dusburgs Pēters
[Prūsijas zemes hronikas autors]

4.sējums

Dzimtsbūšana
Fabricijs, Donīsijs
[
Livonicae historiae compendiosa series autors]

6.sējums

Latviešu konversācijas vārdnīca. 6. sējums: Gončarovs - Hysteron. Rīga: A. Gulbja apgāds, 1931. xvi; 12041.-12284. sleja.

Ģedimins [Lietuvas dižkunigaitis (karalis, lielkņazs)]
Hermans Bukhōvdens
[pirmais Tērbatas bīskaps, bīskapa Alberta brālis]
Hermans, Zalcas
[ceturtais Vācu ordeņa lielmestrs]

8.sējums

Jersika [valstisks veidojums Austrumlatvijā 12.-13.gs.]
Kaupo
[Turaidas novada lībiešu vecākais]

10.sējums

Kursels Klauss
Kurzemes bīskapija

Lamberts
[Sēlijas un Zemgales bīskaps]
Lamekins
[
Ventas lejteces kuršu vecākais]

12.sējums

Leales bīskapija [viens no Livonijas bīskapijām]
Licelburgas Indriķis [Zemgales un Kurzemes bīskaps]

Lipes Bernhards
[Sēlijas bīskaps]
Livonija [baznīcvalstu savienība Latvijas teritorijā]

Livonijas archīvi

Livonijas ordeņa valsts

13.sējums

Meinards [pirmais zināmais katoļu misionārs un bīskaps Livonijā]

14.sējums

Modenas Viļums [pāvesta legāts Livonijā]
Napjerskis, Karls Eduards [Vācbaltiešu vēsturnieks]

15.sējums

Nikolajs [ceturtais Rīgas bīskaps]

17.sējums

Premonstrieši [mūku ordenis]

18.sējums

Rīgas bīskapija un virsbīskapija
Rīgas patrimonialais apgabals
[Rīgas pilsētas lauku teritorija]

19.sējums

Rūsiņš [latgaļu vecākais]
Sāmsalas bīskapija
[viena no Livonijas bīskapijām]

Saules kauja
[22.09.1236.]
Sēlijas bīskapija [viena no Livonijas bīskapijām]

20.sējums

Sotekle [latgaļu nocietinājums vecākā Rusina novadā]

21.sējums

Švābe, Arveds [latviešu vēsturnieks]
Tālava
[latgaļu novads Gaujas vidustecē]
Tallinas bīskapija
[viena no Livonijas bīskapijām]
Tērbatas bīskapija [viena no Livonijas bīskapijām]

HISTORIA.LV