Balduins, Alnas, cisterciešu Alnas klostera mūks Ljēžas diēcēzē (tagad Belģijā). 1230 sūtīts uz Livoniju par pāvesta legāta kardināla Oto pilnvarnieku, izšķīra strīdu starp Rīgas domkapitulu un Brēmenes virsbīskapu par tiesībām iecelt Rīgas bīskapu; B. izšķīra strīdu par labu Rīgas domkapitulam un apstiprināja tā ievēlēto bīskapu Nikolaju. 1230 noslēdza divus līgumus: vienu ar Ventas kuršu karali Lamekinu, otru ar Bandavas (sk.) kuršiem (sk. Kursa). 1232 pāvests Gregors IX ieceļ B-u par savu legātu Lībā, Gotlandē, Somijā, Igaunijā, Zemgalē un Kursā, kā ari par Zemgales bīskapu. 1234 pāvests to atsvabina no legāta pienākumiem, 1236 B. atstāj Zemgales bīskapa vietu; miris 1243 kā Varisas virsbīskaps.

Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.sējums, 1595. sleja. A. Švābe(?).

Ievietots: 24.10.2001. 

 

HISTORIA.LV