Cistercieši

- katoļu mūku ordenis
_____________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 2.sējums, 3841.-3842.sleja.

Literatūra:

Mugurēvičs, Ē. Komentāri. Grāmatā: Indriķa hronika. Rīga: Zinātne, 1993.,  333.-416. lpp.> 32.piezīme, 342.lpp. 

HISTORIA.LV