Bertolds: Otrais Livonijas bīskaps, 1196-98; bijis Lūkasa klosteŗa abats Hannoverē. 1197, Brēmenes virsbīskapa sūtīts, nonāca Ikšķilē, mēģināja pielabināties lībiešiem, bet nomanīja, ka tie tomēr apdraud viņa dzīvību, un devās atpakaļ uz Vāciju. Pāvests izsludināja krusta kaŗu pret Livoniju. B., salasījis krusta kaŗotājus, 1198 iebrauca Daugavas grīvā. Lībieši noraidīja viņa priekšlikumu kristīties, tomēr, redzēdami vācu pārspēku, noslēdza pamieru, ko drīz pārtrauca. 1198 cīņas laikā zirgs ienesa B. lībiešu rindās, kur to kāds lībietis (Imauts) nonāvēja 24.7.1198 pie Daugavas smilšu kalniem.

Latviešu konversācijas vārdnīca. 2.sējums, 2233. sleja. A. Švābe(?).

Ievietots: 24.10.2001. 

 

HISTORIA.LV