Lībieši
_______________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 6.sējums, 78.lpp.

 Dokumenti

 

HISTORIA.LV