Hermans, Zalcas (Hermann von Salza), 1210-39, Vācu ordeņa virsmestrs, 1218-20 piedalījās krusta kaŗā uz Damjetu (Ēģiptē), 5.krusta kaŗā 1228-29 bij ķeizara Frīdricha II padomdevējs un 1230 palīdzēja viņu samierināt ar pāvestu. Noslēdzis ar Mazovijas poļu hercogu Konradu līgumu par Kulmas novada dāvināšanu Vācu ordenim, H. 1230 nosūtīja uz turieni Balkes Hermani. Pēc Saules kaujas H. panāca Zobenbrāļu un Vācu ordeņa savienošanos (1237), ar ko pēdējais ieguva ari Livoniju. Lit.: A.Koch, H.v.S., Meister des Deutschen Ordens (1885); E.Caspar, H.v.S. und die Gründung des Deutschordenstaats in Preussen (1924); W.Cohn, H.v.S. (1930).

Latviešu konversācijas vārdnīca. 6.sējums, 11765.-11766.sleja.

Ievietots: 06.11.2002.

HISTORIA.LV