Fabricijs (Fabricius) Dionīsijs, poļu laiku katoļu prāvests Vilandē, sarakstījis latīņu valodā Livonijas chroniku 4 daļās: Livonicae historiae compendiosa series (1158-1611), ko 1795 iespieda Gustavs f. Bergmans savā privātā Rūjienas spiestuvē. F. Chronika veltīta Joh.K.Chodkevičam (sk.) un apraksta notikumus: I daļa 1158-1238 g., II d. 1238-1561, III d. 1561-1582, IV d. 1582-1611.

Latviešu konversācijas vārdnīca. 4.sējums, 8177-8178.sleja.

Ievietots: 16.10.2002.

 

 

HISTORIA.LV