Licelburgas Indriķis (Henricus de Lucelburg), Zemgales un Kurzemes bīskaps, franciskāņu mūks. Viņš bij Maincas virsbīskapa radinieks, bet pēdējais - pāvesta Innocenta IV sabiedrotais cīņā pret ķeizaru. Tāpēc pāvests ievēroja virsbīskapa lūgumu un 1247 iecēla I-i toreiz brīvā Zemgales bīskapijā (sk.) bez Rīgas virsbīskapa piekrišanas. Bet kad 1251 martā pāvests atcēla Zemgales bīskapiju un tās territōriju pieskaitīja pie Rīgas virsbīskapijas, I-i pārcēla uz Kurzemes bīskapiju (sk.), šoreiz saziņā ar virsbīskapu un ordeņa mestru. Attiecības ar pēdējo un robežas starp bīskapa un ordeņa territōriju noteica dažādi līgumi. Bet pēc Durbes kaujas (sk.) 1260 bīskaps atstāja savu diëcēzi un ap 1263 no tās atsacījās. - Lit.: L.Arbusow sen., Livlands Geistlichkeit IX, 16; F.Schonebohm, Mitteilungeń a.d. livl. Geschichte, 20, 352-354, 358-359.

Latviešu konversācijas vārdnīca. 12.sējums, 23332.-23333.sleja.

Ievietots: 24.10.2001.

HISTORIA.LV