Durbes kauja (13.07.1260.)
__________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 2.sējums, 680. lpp.

Latvju enciklopēdija. 1.sējums, 537.-538.lpp.

Avoti:

Pētera no Dusburgas Prūsijas zemes hronikas fragmenta par Durbes kauju tulkojums latviešu valodā - Varoņu grāmata. Sastādītājs A.Grīns. 2.izdevums. Rīga: Varavīksna, 1935., 125 lpp> 57.-58.lpp.

Literatūra:

Dedumietis, D., Zeļenkovs, A. Kuršu loma Durbes kaujā. Tēvijas Sargs. 2000., Nr.7. 29.lpp.

Zeļenkovs, A. Durbes kauja 1260. gada 13. jūlijā. Kuršu lomas atainojums vēstures avotos. Grām: Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. III sējums. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2002. 200 lpp.>8.-17.lpp.

Бредис, М. Дурбе. Последний луч свободы. (Pirmpublicējums) 

HISTORIA.LV