Dusburgs Pēters, Vācu ordeņa garīdznieks, kas 14. g.s. sarakstījis latīņu valodā Chronicon terrae Prussiae, kur sniedz vērtīgas ziņas par senprūšu cīņām 1190-1326; nezināms autors D. hroniku turpinājis līdz 1435. D. chronika iespiesta: pirmoreiz 1679, otrreiz 1861 (orīģinālā un vācu tulkojumā) Scriptores rerum Prussicarum I sējumā.

Latviešu konversācijas vārdnīca. 3.sējums, 6099.sleja.

Ievietots: 16.05.2001.

 

 

 

HISTORIA.LV