Baronijs (Baronius) Cēzars, 1538- 1607, katoļu baznīcas vēstures autors, sarakstījis 12 sēj. Annales ecclesiastici (1588) kā atbildi uz luterāņu baznīcas vēsturi, t.s. Magdeburgas centurijām (sk.); saīsināts krievu tulkojums jau 1687; ļoti daudz jauna materiāla.

Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.sējums, 1867.sleja.

Ivietots: 29.05.2002.

 

HISTORIA.LV