Jersika (Gerzika, Gercike, Gerceke), 12-13 g.s. Latgales ievērojamākā pils (castrum) un pilsēta (urbs, civitas), ko 1203-1375 piemin vairāki svarīgi avoti. J. atradās pašā Daugavas krastā starp 2 upīšu gravām pie Līvānu pag. Pilskalnu mājām ap 3 km. no Jersikas dz. st. uz Rīgas-Daugavpils dz.c. Tagad J. pilskalns ir 15-18 m. augsts un apm. 7500 kv. m. liels. J. vārda izcelšanās nav skaidra: acīmredzot pamatā ir kāda krievu forma (varbūt grad, pils), ko vikingi sakropļoja par Gerceke. No otras puses jāaizrāda, ka īslandiešu gerz-kr nozīmē krievu, bet it sevišķi ziemeļnieku tirgotāju, kas brauca pāri jūŗai krievos. Poļu laikos 16 g.s. otrā pusē J. kā sena karaļa Visvalda pils (arx regia) tika pārdēvēta par Carogrod, no kā cēlies vēlākais krievu nosaukums Царъград. J. bij Latgales pārvaldes un garīgās dzīves centrs, kur dzīvoja latv. pareizticīgie mācītāji un valdīja karalis Visvalds(sk.), kas bij atkarīgs no Polockas lielkņaza Valdemāra. Spriežot pēc Indriķa chronikas(sk.), J. bij bagāta apcietināta pilsēta ar vārtiem, pareizticīgo baznīcām (tur bij zvani un svētbildes), sudraba rotām un purpuru (XIII. 4.). 1209 to izlaupīja un nodedzināja rīdzinieki. 1214 koknesieši izlaupīja J. pili (XVIII. 4). 1212 J-ā Rīgas bīskaps Alberts un Polockas Valdemārs noslēdza draudzības un tirdzniecības līgumu, ar ko Krievija atteicās par labu Vācijai no savām tiesībām uz Latgali un Lību un “atslēdza” vācu preciniekiem Daugavas tirdzniecības ceļu. Šī lūguma teksts nav uzglabājies, bet atstāstīts Indriķa chronikā (XVL. 2). Lit.: Tālivaldis, Kur atradās Visevalda pils Gersika? (Austrums, 1893, II); Bielenstein, Die Grenzen, 99, 472 (1892).

Latviešu konversācijas vārdnīca. 8.sējums, 14392.-14393.sleja.

Ievietots: 06.06.2002.

HISTORIA.LV