Kursels (Kursell) Klauss, kaŗavīrs un dēkainis, Tērbatas bīskapijas fōgta dēls, 16 g.s. 60-os g. zviedŗu kaŗavīrs, 1567 sākumā kā zviedŗu virsnieks sakāva kādu poļu karaspēka daļu pie Limbažiem, bet zaudēja cīņu pie Ruunavere. K-u iecēla par zviedŗu armijas virspavēlnieku Horna vietā. 1568 K. cīnījās ar dāņiem Sāmsalā . 1570 janvāŗa sākumā ar izlasītu pulku patvaļīgi ieņēma Rēveles cietoksni, sagūstot tā komandantu Gabriēlu Ūksenšērnu, uzsāka sarunas ar Hercogu Magnu un Gaidīja dāņu kaŗaspēku sev palīgā, bet iekams tas paspēja ierasties, 1570 martā cietoksni ieņēma atkal zviedŗi, apcietinot K-u un viņa palīgus. 3.6.1570 K-u par valsts nodevību notiesāja uz nāvi.

Latviešu konversācijas vārdnīca. 10.sējums, 19039. sleja.

Ivietots: 06.06.2002.

HISTORIA.LV