Aviācijas pulks. 1919 maijā bēgot no Rīgas lielinieki pameta Cementa fabrikā divus aeroplanus. Maija beigās no lieliniekiem uz Pēterfeldes aerodromu pārlidoja 3 aeroplani. Okupācijas vara atteicās tos nodot Ljas armijai, bet piešķīra Līvena nodaļai un gatavojās sūtīt uz Narvu ģen. Judeničam. Iejaucās angļu pārstāvis, un beidzot 2 no šīm mašīnām dabūja mūsu armija. Tā radās pirmā a-jas grupiņa, kas 26. un 27.aug. nometa vairākas bumbas Jersikas rajonā.1919 vasarā lielinieku frontē mūsu rokās krita vēl 2 aeroplani, bet sabojāti. Bermonta uzbrukuma atsišanas laikā mums bij tikai 2 neapbruņoti aeroplani. 3 lidotāji un 2 novērotāji pārmaiņus izdarīja daudzus izlūkošanas lidojumus un sniedza svarīgas ziņas armijas vadībai. Bermonta uzbrukuma atsišanas laikā ieguvām 5-6 lidmašīnas, kas bij atstātas vai dažādu apstākļu spiestas nolaidās mūsu pusē. Tikai decembra beigās Latvijas armija dabūja pirmos, no angļiem pirktos, 7 vienvietīgus un 3 divvietīgus aeroplanus, ko angļi pārdeva likvidējot Murmaņu un Kronštates frontes; uz dažiem aeroplaniem bij ložmetēji. Latgales atbrīvošanas kaujās aviācija nebija aicināta. Tikai 13.4.1920. vienu nodaļu izsauca uz fronti. 1920 vasarā no lieliniekiem mūsu pusē pārlidoja vēl 2 aeroplani. 1920 sākumā sarīkoja pirmos lidotāju un novērotāju kursus, kas vēlāk pārvērtās a. skolā. 1921 martā a. grupas apvienojās a. divizionā, no kā 1923 izdalīts jūŗas a-jas divizions. 28.9.1926 divizionu pārdēvēja par a. pulku. A-jas nodibināšanu skaita no 07.6.1919, kas ari ir a. gada svētku diena.

Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.sējums, 1369.-1371.sleja.

Ievietots: 06.01.2003.

HISTORIA.LV