Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēžu protokoli (Valkas periods - 03.12.(20.11.)1917.-08.08.(26.07.)1918.).

03.12.(20.11.)1917. Protokols Nr.1.

05.12.(22.11.)1917. Protokols Nr.2.

07.12.(24.11.)1917. Protokols Nr.3.

09.12.(26.11.)1917. Protokols Nr.4.

12.12.(29.11.)1917. Protokols Nr.5.

14.(01.)12.1917. Protokols Nr.6.

17.(03.)12.1917. Protokols Nr.7.

19.(06.)12.1917. Protokols Nr.8.

21.(08.)12.1917. Protokols Nr.9.

28.(15.)12.1917. Protokols Nr.10.

30.(17.)12.1917. Protokols Nr.11.

31.(18.)12.1917. Protokols Nr.12.

02.01.1918.(20.12.1917.) Protokols Nr.13.

04.01.1918.(22.12.1917.) Protokols Nr.14.

04.01.1918.(22.12.1917.) Protokols Nr.15.

11.01.1918.(29.12.1917.) Protokols Nr.16.

16.(03.)01.1918. Protokols Nr.17.

18.(05.)01.1918. Protokols Nr.18.

21.(08.)01.1918. Protokols Nr.19.

23.(10.)01.1918. Protokols Nr.20.

25.(12.)01.1918. Protokols Nr.21.

04.02.(22.01.)1918. Protokols Nr.22.

05.02.(23.01.)1918. Protokols Nr.23.

08.02.(26.01.)1918. Protokols Nr.24.

11.02.(29.01.)1918. Protokols Nr.25.

13.02.(31.01.)1918. Protokols Nr.26.

28.(15.)02.1918. Protokols Nr.27.

03.03.(18.02.)1918 Protokols Nr.28.

14.(01.)03.1918. Protokols Nr.29.

17.(04.)03.1918. Protokols Nr.30.

04.04.(22.03.)1918. Protokols Nr.31.

16.(03.)04.1918. Protokols Nr.32.

18.(05.)04.1918. Protokols Nr.33.

21.(08.)04.1918. Protokols Nr.34.

23.(10.)04.1918. Protokols Nr.35.

25.(12.)04.1918. Protokols Nr.36.

28.(15.)04.1918. Protokols Nr.37.

30.(17.)04.1918. Protokols Nr.38. 

03.05.(20.04.)1918. Protokols Nr.39.

06.05.(23.04.)1918. Protokols Nr.40.

15.(02.)05.1918. Protokols Nr.41.

27.(14.)05.1918. Protokols Nr.42.

28.(15.)05.1918. Protokols Nr.43.

05.06.(23.05.)1918. Protokols Nr.44.

14.(1.)06.1918. Protokols Nr.45.

26.(13.)06.1918. Protokols Nr.46.

10.07.(27.06.)1918. Protokols Nr.47.

23.(10.)07.1918. Protokols Nr.48.

08.08.(26.07.)1918. Protokols Nr.49.

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>139.-182.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV