Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 17. (4.) martā, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.30. - Sēde sākas 4.martā 1918., plkst. 3 dienā, klāt esot Zamuelim un Siliņam, Stipram protokolējot. Valde nolemj izmaksāt 150 rub. vienreizīga atmaksājama pabalsta latviešu pulka četriem bijušiem virsniekiem.
________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>175.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV