Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 10.jūlijā (27.jūnijā), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.47.

Valdes sēde 27.junijā 1918. Klāt bija: V.Zamuels, O.Nonācs, D.Rudzīts un J.Stiprais.

1. V.Zamuels ziņo, ka viņš aizdevis no Nacionalpadomes līdzekļiem R.B., latv. strēln. pulka štabakapteinim, 100 rub. Valde šo izdevumu sankcionē.

2. Nolemj aizdot Nacionalam teatrim 300 rub. austrumnaudā policijas nodokļa nomaksāšanai Tirzā un Dzērbenē.
________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>181.-182.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV