Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 23. (10.) aprīlī, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.35.

Sēde 10.aprilī 1918. pulksten 3. dienā. Piedalās: Zamuels, Kroders, Nonācs. Protokolē Stiprais.

1. Pieņem pagājušo sēžu protokolus.

2. Kroders ziņo ka saņēmis no Austriņa pēc Vecpiebalgas ziedojumu listes 213 rub. Kerenska naudā, 13 rub. Romanovu naudā.

3. Tā kā bēgļi tagad atrodas gŗūtos materialos apstākļos, nolemj sasaukt 14.aprilī š.g. “Līduma” telpās sapulci dēļ apspriedes šajā lietā un uzaicināt uz to visas organizacijas, kas grupējas ap Nacionalo teatri, guberņas un pilsētas pārtikas valdi, Valkas un Baltijas bēgļu komiteju.

4. Uz Krodera pieprasījuma aizdod viņam 600 Kerenska naudā. Šis aizdevums tam atvelkams no junija un julija algas, ja nav agrāk dzēsts.
______________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>176.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV