Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 2.janvārī (1917.gada 20. decembrī), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.13.

20. decembrī 1917. sēde sākas 6 ¾ vakarā. Klāt: Zamuels, Akuraters, Skalbe. Protokolē Stiprais.

1. Nolasa un pieņem pagājušās sēdes protokolu.

2. Ziņojumi. Zamuels ziņo: par Satversmes komisijas priekšnieku ievēlēts Pauļuks, viņa biedri A.Bergs, K.Hiršs par sekretaru. Komisijas sēdeklis nolikts Tērbatā. Zālīts uzņēmies referenta pienākumus, bet nevarot dzīvot Valkā.

Akuraters spēris soļus pasta kastes un telegrafa adreses lietā. Lietu uzdod Aukurateram nokārtot ar 1.janvari 1918.

Akuraters ziņo, ka uzsaukums strēlniekiem piesūtīts attiecīgiem latviešu un krievu laikrakstiem. Lapiņās to varēs izplatīt sākot ar sestdienu. Ārlietu nodaļa ziņo, ka Bēgļu apgādāšanas centr. komiteja ziedojusi Nacionalpadomei 300 rub.; uz Goldmaņa listes zīmējuši Danenbergs 1000 r., un Gulbis ar Zariņu pa 20 rub. Pēterpils zemnieku savienības vakarā pēc Meierovica runas uz viņa listes sazīmēts Nacionalpadomei 1100 rub. Nauda piesūtīta.

No Lugažu pagasta saimniekiem ziedoti 911 rubļu. Ārlietu nodaļa samaksājusi par uzsaukuma iespiešanu 520 rub. Raksts gatavs un top izplātīts. Bachmanis piesūtījis Bēgļu centralai komitejai adresētu rakstu par agraro jautājumu.

Toropecas latviešiem un Smoļenskas latviešu biedrībai uz viņu rakstiem atbildes nosūtīt uzdod sekretariem.

3. No dienesta aizgājušu kareivju nodrošināšanu ar darbu un citu pabalstu. Valdes locekļi izsaka domas, ka būtu jāpabalsta visi kareivji, bet it īpaši Nacionalās Padomes idejas dēļ cietušie. Šajā lietā būtu jārīkojas saziņā ar aizsardzības nodaļu, kareivju Nacionalo un Zemnieku savienībām. Stipram uzdod griezties šajā lietā pie Zemnieku savienības un apprasīties - kādus strādniekus, par kādu algu un no kuŗa laika varētu nodrošināt savienības biedri.

4. Sekretara palīga lietā paliek spēkā ar Vītoliņu slēgtais līgums.

Sēdi slēdz plkst. 8,30 min. vakarā.
________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>159.-160.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV