Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 21. (8.) aprīlī, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.34.

Sēde 8.aprilī 1918. Klāt Zamuels, Skalbe, Nonācs. Protokolē Stiprais.

1. Skalbe ziņo, ka memorands grafam Hertlingam vēl nav nosūtīts uz Rīgu, bet tas gan nolemts sūtīt pie pirmās izdevības. Nolemj tādus pašus rakstus iesniegt grafam Čerņinam un grafam Keizerlingam.

2. Pēc listes Nr.388 iemaksāti 21 rub. Romanovu naudā. Atvēl Rozītim braucienam uz Pēterpili 25 rub. un Ūdrim uz Erģemi 20 rub. Kerenska naudā.
_________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>176.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV