Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1917.gada 9.decembrī (26.novembrī), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.4. Latviešu Pagaidu Nacionalās Padomes
valdes sēde, 26.novembrī 1917.

Piedalās: priekšsēdētājs V.Zamuels, locekļi J.Akuraters, K.Skalbe, no nodaļām Fr.Vītoliņš, O.Nonācs, V. Siliņš.

Dienas kārtība:

1) Ziņojumi.

2) Apspriešana par Latvijas satversmes sapulci autonomijas sekcijā pie Vidzemes zemes padomes.

3) Brošura: “Latvija skaitļos”.

4) Tekošas darīšanas.

1. Nolasa un pieņem pagājušās sēdes protokolu.

2. Pieņem uzsaukumu ziedot līdzekļus Nacionalai Padomei, kuŗš nodrukājams laikrakstos.

3. Līdzekļu vākšanai Nacionalās Padomes darbiem nolemj izlaist 1000 eksemplaru ziedojumu vākšanas listu, kuŗas izsūtāmas ziedojumu vācējiem.

4. Nolemj: Pie rakstu darbiem Nacionalā Padomē kā žurnalistu un technisku spēku pieņemt rakstnieku Antonu Austriņu ar 200 rub. algas mēnesi.

5. Kā Nacionalās Padomes biroja darbvedi nolemj uzaicināt adv. Holcmani ar 400 rub. algas mēnesī.

6. Uz Vidzemes zemes padomes autonomijas sekcijas sēdi 28.novembrī nolemj sūtīt kā savus delegatus Latvijas satversmes sapulces vēlēšanu komisijas locekļus: V.Zamueli, O.Nonācu, Fr.Vītoliņu, baznīckungu Streļevicu un J.Rubuli.

7. Pārrunājot jautājumu par brošuras izdošanu “Latvija skaitļos”, nolemj uzaicināt tirdzniecības skolas direktoru Stipro šo brošuru sastādīt, pie kam materialus šim darbam palīdzēs sagādāt kooperatori V.Siliņš un E.Laursons.

8. Telpas Nacionalās Padomes birojam nolemj sarunāt Kooperatoru nodaļā. Sarunas ar Lauksaimnieku centralbiedrības nodaļu uzņemas vest V.Siliņš.
_______________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>146.-147.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV