Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 28 (15.) maijā, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.43.

Valdes sēde 15.maijā 1918., pulkst. 3 pēc pusdienas. Piedalās: A.Kroders, J.Akuraters, O.Nonācs un K.Skalbe. Protokolē Akuraters.

Dienas kārtība:

1. Jautājums par 2000 rub. lielu aizdevumu Latv. pagaidu nacionalam teatrim.

A.Kroders nolasa V.Zamueļa priekšlikumu:

Tā kā man nav iespējams piedalīties rītu, 15.maijā pie ārkārtējās valdes sēdes Nacionalā teatra lietā, tad paziņoju, ka no savas puses piekrītu priekšlikumam atvēlēt teatrim aizdevuma veidā divi tūkstoši (2000) rub. aktieru algu izmaksai resp. pārcelšanās izdevumu segšanai (ar 50 rub. katram aktierim pēc Teatra nodaļas valdes šās dienas lēmuma). Aizdevums sedzams tiklīdz teatra līdzekļi to atļauj, bet katrā ziņā ne vēlāk kā 16.junijā, t.i. pēc Konzuma valdes un Padomes lēmuma teatra pabalstīšanas lietā.

Šo paziņojumu valdes sēde pieņem vienbalsīgi. Sēdi slēdz.
__________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>179.-180.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV