Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 4.janvārī (1917.gada 22. decembrī), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.14. Latviešu Pagaidu Nacionalpadomes
valdes sēde, 22.decembrī 1917.

Klāt bij: priekšsēdētājs V.Zamuels, valdes locekļi: E.Laursons, K.Skalbe.

Sēdi vada priekšsēdētājs V.Zamuels, protokolē K.Skalbe.

1. Priekšsēdētājs nolasa apsveicinājumus un ienākušus rakstus.

2. Nolemj: Uz Ukraines latviešu kongresu, kuŗu Ķijevas latviešu organizaciju padome no 5.-7.janvarim sasauc Ķijevā, - deleģēt Nacionalpadomes priekšstāvi Tautu padomē, M.Bruņenieku.

Nodod Finansu komisijas loceklim E.Laursonam atsauksmei Bachmaņa ierasinājumu par pašnodokli Nacionalpadomes labā. Nolemj: Telegrafēt uz Pēterpili Ārlietu nodaļai, priekšsēdētājam Goldmanim, lai pasteidzas izsūtīt delegaciju uz ārzemēm.
___________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>160.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV