Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 5.jūnijā (23.maijā), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.44.

Valdes sēde sākas 23.maijā 11 dienā, klāt: Zamuels, Nonācs, Akuraters. Protokolē Stiprais.

1. Pēc ziedojumu listes Nr.65. iemaksāti 35 rub. Romanova naudā.

2. Kulturnodaļas legalizēšanas lietā nolemj sasaukt sapulci.

3. Akuraters ziņo, ka Kroders un Skalbe nodomājuši atteikties no algām Kulturas nodaļā.

4. Archivu nolemj pārņemt pie Nacionalpadomes valdes un nospriež archivaram 200 rub. mēnešalgas Kerenska naudā. Laikrakstu un citu archiva materialu iegādāšanai atvēl 100 rub.
____________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>180.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV