Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 30. (17.) aprīlī, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.38.

Sēde 17.aprilī 1918. Piedalās: Zamuels, Nonācs, Kroders, Akuraters. Protokolē Stiprais.

1. Pieņem pagājušās sēdes protokolu.

2. Zamuels ziņo, ka no 14.apriļa Nacionalā teatra nodaļa uzskatāma par nodibinātu un teatrim atvēlētais kredits šim brīžam nav izlietojams. Par priekšstāvi Teatra komisijā ievēl Zamueli.

3. Zamuels un Nonācs referē par brošuras “Latvija skaitļos” iesniegtām 7 nodaļām; brošura vispirms jānoraksta 5 eksemplaros uz rakstamas mašinas un uzdot Stipram par to gādāt.

4. Atvēl 300 rub. avansa priekš brošuras “Latgale” un Latgales apceļošanai, ar nolūku vākt par viņu materialus.
______________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>178.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV