Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1917.gada 14. (1.) decembrī, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.6.

Atklājot sēdi 1.decembrīi 1917. ¼ 7 vakarā klāt: Zamuels, Akuraters, Skalbe, Laursons. , Protokolē Stiprais.

Noklausījusies pagājušās sēdes protokolā, izstrīpojusi tur vārdus “150 rub. par drukas loksni”, sapulce pieņem protokolu un pāriet uz tekošu dienas kārtību.

1. Laursona ziņojums par kases sastāvu novembrī:

Ieņemts

1177 r. 70 k.

Izdots

644 r. 90 k.

Atlikums

532 r. 80 k.

Ziņojumā noklausījusies, valde to pieņem.

2. Ziņojumi par agrāko lēmumu izpildīšanu.

Skalbe ziņo, ka telegramas, ziņojumi un uzsaukumi izsūtīti. Krievu presei nodomātie - jau tur parādījušies.

3. Satversmes sapulces vēlēšanas: Runātāji vienbalsīgi izsakās, ka pēc kreisā centra izjukšanas jāspeŗ soļi uz saprašanos ar zocialrevolucionariem un maziniekiem. Akuraters vedīs sarunas ar zocialrevolucionariem, Zamuels ar maziniekiem. Priekšdarbu veikšanai vajadzīgie līdzekļi jāmēģina iegūt griežoties pie kreditu iestādēm, patērētāju biedrībām un citus ceļus izlietojot. Siliņu nolemj lūgt, lai brauc šajā lietā uz Tērbatu pie Frīdenberga.

Ierodas Nonācs un Vītoliņš.

4. Attiecības pret strēlnieku pulkiem: Tā kā latviešu strēlnieku pulki, pret viņu dibināšanas noteikumiem, uz padomju valdības rīkojuma, aizsaukti no Latvijas un tagad Pēterpilī, lielinieku sargu dienestā, bet ne kareivju pienākumos, tad valde nolemj izteikt protestu, kuŗa teksts jāizstrādā priekšniecībai, uzsveŗot, ka strēlnieki nav aizsaucami no Latvijas. Nolemj stāties šajā lietā sakaros ar Zemnieku savienību, zocialrevolucionariem un maziniekiem. Protests adresējams Satversmes sapulcei, Goldmanim, 6.pulkam, krievu un latviešu presei.

6. Latgales kongress. Aiziet Vītoliņš. Nolemj sūtīt apsveikšanas telegramu kongresam un pilnvarot valdes locekli Rubuli, lai vajadzīgos jautājumos runā Nacionalpadomes vārdā.

7. Tekošas darīšanas. Nolemj kvitēt par ziedojumiem “Līdumā”, “Laika Vēstīs”, Baltijas Vēstnesī” un “Strādnieku Avizē.”

Sēdi slēdz plkst. 8. un 10. min. vakarā.
___________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>149.-150.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV