Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 27. (14.) maijā, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.42.

Sēde sākas 14.maijā 1918. pulksten ½ 12 dienā. Klāt: Zamuels, Rudzīts, Nonācs, Kroders, Akuraters, Hiršs. Protokolē Stiprais.

1. Rudzīts ziņo, ka kontrolējis kases sastāvu pēc ieņēmumu un izdevumu dokumentiem un sēžu protokoliem. Patlaban kasē atrodoties 13,981 rub. 20 kap. kerenkās.

Valde uzdod Rudzītim līdz nākošai sēdei noskaidrot, kur būtu izdevīgāk šo zumu noguldīt?

2. Budžetu apspriežot, sakarā ar valdes darbības ierobežošanu, pieņem šādus izdevumus:

Alga rakstvedim un kasierim 150 rub. mēnesī, kancelejas izdevumiem 100 rub. mēnesī, Nacionalam teatrim (pabalsts) 1.250 rub. kerenkās, bēgļu pabalstiem 200 rub.

3. Kulturas nodaļa savu budžetu iesniegs nākošā sēdē.

4. Pārrunājot jautājumu par Kulturas nodaļas darbības paplašināšanu, sakarā ar tagadējiem apstākļiem, pārrunā par šīs nodaļas legalizēšanu un uzdod nodaļas valdei līdz nākošai sēdei izstrādāt attiecīgu projektu.

5. Zamuels ziņo, ka izmaksājis Nacionalā teatra vajadzībām 100 rub., kuŗus valde ieskaita par izsniegtiem no teatrim atvēlētā pabalsta.
_______________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>179.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV