Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 25 (12.) janvārī, Valkā]
________________________________________________________________

Protkols Nr.21., sēdi atklāj 12.janvarī, plkst. 6,30. min. vakarā. Vada Zamuels, protokolē J. Akuraters. Piedalās V.Zamuels. Ed.Laursons, K.Skalbe, Akuraters, V.Siliņš, Nonācs, D.Rudzīts, kā viesis kapitans Birkensteins.

1. Ziņojumi: No Kurzemes zemes padomes ziņo, ka vēl ievēlēti par delegatiem Nacionalā Padomē: J.Čakste, J.Jakstiņš. Ufas kolonisti vēlas piedalīties pie Nacionalpadomes darbības un pieprasa par satversmes sapulces vēlēšanām ziņas. Vitebskas latviešu kareivju Nacionalā savienība sveicina Nacionalpadomi. No Tveras latviešu pasta telegrafa ierēdņu vārdā ziņo, ka latvieši varētu atgriezties uz Latviju un saņemt Latvijas pastu un telegrafu savās rokās. Ziņo, ka pieprasījumu sūtījis Tīpains, ierēdnis.

Nolemj: atbildēt, ka mēs esam gan gatavi, bet pagaidām ar varas līdzekļiem vēl negribam rīkoties. Ieteic ierēdņiem atgriezties uz Valku, vai Tērbatu, vedot materialo daļu līdz. Nolemj ziņot evakuēto latviešu pasta un telegrafa ierēdņu grupām, ka iekustināts jautājums par latviešu pasta un telegrafa ierēdņu savienību un iniciative nodota Tveras grupai. Valmieras milicijas rakstu, par jau agrāk minēto konfliktu, kuŗa izšķiršanai iecelta komisija, nodod Nacionalpadomes kancelejas ierēdņiem.

Latviešu Patērētāju biedrība Haŗkovā neuzņemas vākt ziedojumus, kā tas redzams no minētās biedrības sekretara raksta. Krūklands no Ozerki muižas Pēterpils guberņā ziņo ka turienes bēgļi savākuši un izsūtījuši 126 rub. ziedojumu un pieprasa statutu paraugu, lai varētu nodibināt kādu biedrību.

Nolemj ieteikt dibināt latviešu biroju.

2. Akuraters ziņo, ka kulturas nodaļas budžets uzstādīts uz 1650 rub. mēnesī. Nodaļai būtu vajadzīgs archivars ar 250 rub. mēneša algas, kuŗš varētu strādāt ari priekš visas Nacionalpadomes. Archiva jautājumu atliek, kamēr nokārtojas sarunas ar maziniekiem.

Pieņem pagājušās sēdes protokolu.
______________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>167.-168.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV