Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 16. (3.) aprīlī, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.32.

Marta m. 3.dienā[*] sēde sākas plksten 3 dienā. Klāt Zamuels, Kroders, Nonācs, Traubergs, Siliņš. Protokolē Stiprais.

1. Noklausās Goldmaņa vēstuli ar ziņojumiem par Ārlietu nodaļas darbību un dažu lielinieku aizvesto gūstekņu likteni.

2. Sēde pieņem Vācijas valsts kanclerim un grafam Hertlingam iesniedzamā memoranda projektu Latvijas pašnoteikšanās lietā.
________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>175.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

[*] Ja ņem vērā iepriekšējo un sekojošo protokolu datējumus, domājums patiesībā domāts aprīlis.

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV