Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 28. (15.) aprīlī, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.37.

Sēde 15.aprilī 1918. sākas pulksten 4 pēc pusdienas. Klāt: Zamuels, Kroders, Nonācs, Akuraters.

1. Sekretara un kasiera lieta. Nolemj: Zamuels uzņemas kasiera un mantziņa pienākumus un Akuraters sekretara pienākumus techniskā ziņā, bet paraksta oficieli Nonācs, kā vēlēts sekretara biedris. Nonācim klāt neesot, rakstus var parakstīt ari Akuraters.

2. Kulturas nodaļas ziņojums un nodomi. Skalbe ziņo par Rīgā noturētu priekšlasījumu. Bez tam nodomāti vairāki priekšlasījumi Vidzemē.

A.Kroders ziņo, ka Kulturas nodaļa ierosinājusi ari Nacionalā teatra lietu, kuŗš tagad nodibināts. (Atnāk Siliņš un Stiprais). Sarakstītas ari dažas brošuras par latviešu lietām. J.Stiprais nodod manuskriptu “Latvija skaitļos”. Akuraters ziņo, ka archivā iegūti daži svarīgi izdevumi un laikrakstu komplekti.

Kulturas nodaļas budžetu samazina par 100 rub. uz telpu un kancelejas izdevumu rēķina.
_______________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>177.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV