Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 11.februārī (29.janvārī), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.25.

29.janvarī 1918. sēde sākas plkst. 6 ¾ vakarā. Klāt: Zamuels, Skalbe, Akuratērs, Rudzīts, Nonācs. Protokolē Stiprais.

1. Pieņem pagājušās sēdes protokolu.

2. Ienākuši raksti: Kazaņas latviešu rezoluciju par Kurzemes jautājumu nolemj piesūtīt Ārlietu nodaļai. Rēveles latviešu telegrafistu pieprasījumu par atgriešanos Latvijā - atliek. Ziedojuma listi Nr.71. atsūta atpakaļ 2.brigades pāriešanas nodaļa. Uz Andrēja Teikmaņa listes Nr.12. savākti 50 rub. No Tomskas ziņo, ka turienes latvieši savākuši 1400 rub. priekš Nacionalpadomes un šī suma, trijās daļās sadalīta, izsūtīta viņai uz Laursona, Goldmaņa un Meierovica, vārdu.

3. Ziņojumi. Pēc Nonāca ziņojumu par Ārlietu nodaļas sēdi, nolemj viņai rakstīt, lai pasteidzas ar delegaciju uz ārzemēm un iekustina jautājumu par delegaciju uz Rīgu. Zamuels ziņo, ka uzsaukums nogādāts uz Tērbatu. Ziņojums par kasi: Ziedojumu listu adresātiem piesūtīts ziņojums, lai naudu nesūta pa pastu. Pēc listes 217. savākti 70 r. 50 k.

Akuraters lūdz atsvabināt viņu no kasiera pienākumiem, skaitot no 28.februaŗa š.g.

4. Apstiprina Kulturas nodaļas budžetu, atskaitot no tur minētās sumas 1150 rub., par janvaŗa mēnesi izdoto telpu īri 100 rubļu.

5. Priekš brošuras “Latvija skaitļos” atvēl 100 rub. techniskā spēka atalgošanai.
______________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>170.-171.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV