Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 4.februārī (22.janvārī), Valkā]
________________________________________________________________

Protkols Nr.22., 22.janvarī 1918. sēde sākas ½ 7 vakarā. Klāt: Zamuels, Rudzīts, Siliņš. Protokolē Stiprais.

1. Par otro sesiju referējot Zamuels ziņo, ka tā bijusi labi apmeklēta un noritējusi lietderīgi un tīkamā saskaņā. Padomē uzņemtas jaunas organizacijas, amata vīrus pārvēlot viņu sastāvā notikušas dažas pārmaiņas.

2. Nolemj uzaicināt agr. Kalniņu par referentu Agrarā komisijā.

3. Zamuels ziņo par kasi. Uz Drīzuļa listes savākts 150 rbļ. ziedojumu, Vitebskas latv. kolonija ziedojusi 2300 rbļ., 36 korpusa kaŗa ierēdņu savienība 300 rbļ.

4. Ienākuši raksti: Priede no Kurskas latv. biedrības pieprasa ziņas par Nacionalpadomi; Frišfelds prasa ziedojumu listi, H.Asars piesūtījis materialus par Sibirijas autonomiju, Ārlietu nodaļā savus protokoļus par decembri, Mērnieku savienība savu uzsaukumu un statutus, Balt. Latv. Bēgļu apg. komitejas ziņojums sesijas lietā. No Orlas Bēgļu komitejas piesūtīta atbilde Pēteŗa Līvena lietā, kuŗam nolemj paziņot, ka Nacionalpadomei nav iespējams par viņu iestāties, ievērojot ievāktās ziņas.

Sēdi slēdz plkst. 7,30. min. vakarā.
_______________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>168.-169.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV