Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 8.februārī (26.janvārī), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.24.

Sēde sākas 26.janvarī 1918. plkst. 6 ¾ vakarā. Klāt: Zamuels, Rudzīts, Akuraters. Protokolē Stiprais.

1. Pieņem pagājušās sēdes protokolu.

2. Ienākuši raksti: Ufas latviešu pieprasījums pēc ziņām un aizrādījumiem par Latvijas nākotni. Raksts ir jānodod Koloniju nodaļai, bet no valdes puses pieprasītājiem jāziņo par lēmumu, ka kolonijas varēs sūtīt savus delegatus uz Nacionalpadomi. Taube no Vologdas pieprasa darbu Latvijā. Šo pieprasījumu nodod Agrarnodaļai. Krodera iesniegto Kulturas nodaļas budžeta apspriešanu atliek.

3. Ziņojumi: Zamuels ziņo, ka Zemnieku savienības priekšlasījumu vakarā referējis par Nacionalpadomes pēdējo sesiju, kuŗas lēmumiem piekrituši minētā vakarā klausītāji. Nolemj uzsaukumu nosūtīt uz Tērbatu Erdmanim ar lūgumu gādāt par viņa iespiešanu, un baltkrievu radai, uz viņas pieprasījumu izsniegt uzsaukuma tulkojumu. Laursons ziņo, ka uz 56 ziedojumu listes savākti 340 rub. Nolasa Stengreviča paziņojumu un nolemj tam izsūtīt ziedojuma listes. Sēdi slēdz pulksten 8,15 min. vakarā.
_________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>170.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV