Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 14. (1.) martā, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.29.

1.martā 1918. sēde sākas p. 3 p. p., klāt esot Zamuelim, Kroderim un Nonācim.

Nacionalpadomes valde nolemj izmaksāt baznīckungam Streļevicam uz viņa lūguma 400 rub. uz algas rēķina, kuŗa tam nākas no Latv. strēlnieku pulku organizacijas komitejas kā minētā pulka katoļu garīdzniekam.
_________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>175.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV