Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 14. (1.) jūnijā, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.45.

Valdes sēde 1.junijā 1918. Klāt bija: V.Zamuels, J.Akuraters, A,Kroders, D.Rudzīts; vēlāk ieradās J.Stiprais.

1. V.Zamuels ziņo, ka no Ārlietu nodaļas saņemts 1000 rub. liels pārvedums Kerenska naudā (Valsts domes 1000 gabals) priekš Nacionalpadomes vajadzībām.

2. V.Zamuels ziņo, ka Valkas latv. palīdzības komitejai iesniegts no Skrīveru pag. valdes lūgums dēļ pabalsta; pēc pagasta valdes ziņojuma minētā pagasta 650 iedzīvotāji tiešā vārda nozīmē mirstot bada nāvē.

Nolemj izsniegt Palīdzības komitejai priekš Daugavas josla trūkuma cietējiem 1000 rub. Kerenska naudā.

3. Nolemj pārmainīt 5000 rub. Nacionalpadomes naudas (“Kerenkas”) austrumnaudā.

4. Nolemj J.Akurateram izmaksāt algu par junija mēnesi 200 r. “kerenkās” un izdevumiem par protokola pārrakstīšanu 21. rub. Romanova naudā.

5. Nolemj D. Rudzītim izmaksāt 150 rub. algas par maija mēnesi (“Kerenkās”).
____________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>180.-181.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV