Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 26. (13.) jūnijā, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.46.

Valdes sēde 13.junijā 1918. Klāt bija: V.Zamuels, O.Nonācs, D.Rudzīts un J.Stiprais.

1. Nolasa valdes protokolu no 1.junija, kuŗu pieņem bez iebildumiem.

2. Stiprais ziņo par projektēto skolas jautājuma izšķiršanu Valkā nākošā mācības gadā.

Pilnvaro J. Stipro iepazīstināt no vācu pārvaldes ieceltos komisijas latviešu priekšstāvjus ar tiem ieskatiem, kādi pastāv skolu jautājumā latviešu nacionali-liberalā daļā.

3. V.Zamuels ziņo, ka no Ārlietu nodaļas saņemts 750 rub. liels pārvedums “kerenkās” (250 rub. gabali).

4. Ziņo par Daugpils apriņķa zemstes valdes piesūtīto rezoluciju Latgales pievienošanas jautājumā Latvijai.

5. Nolemj lūgt J.Stipro rūpēties par brošuras “Latvija skaitļos” cenzēšanu un vāciskā tulkojuma pagatavošanu.

6. D.Rudzīts ziņo, ka viņam izdevies tikai 900 rub. “Kerenska” naudas iemainīt austrumnaudā, bet viņš jau izmainījis visas “Kerenku” bones Romanova naudā.

Nolemj pagaidām vēl lūkot iemainīt austrumnaudā 1500 rub Romanova naudas, par ko uzdod rūpēties D.Rudzītim un J.Stipram. - Sēdi slēdz.
_____________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>181.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV