Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 8.augustā (26.jūlijā), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.49.

Valdes sēde 26.julijā 1918. Klāt bija: V.Zamuels, J.Akuraters, O.Nonācs un D.Rudzīts.

1. V.Zamuels ziņo, ka Latviešu izglītības biedrība Rīgā projektē nodibināt pie biedrības plašāku Latvijas archivu un lūdz naudas pabalstu. Nolemj izsniegt priekš minētā mērķa 500 rub. “Valsts domes” naudā un izteikt vēlēšanos, lai par šo naudu galvenā kārtā tiktu iegādātas brošuras un grāmatas par latviešu kulturelo un Latvijas politisko stāvokli. J.Akuraters uzņemas šaī jautājumā stāties sakarā ar Izglītības biedrību. Naudu nodod Izglītības biedrībai caur “Apgādu”.
________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>182.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV