Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 25. (12.) aprīlī, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.36.

Sēde 12.aprilī 1918. pulksten 3 dienā. Klāt: Zamuels un Siliņš; protokolē Stiprais.

1. Pārrunājot par brošuras “Latvija skaitļos” izdošanu, izteic domas, ka patlaban nevarētu dabūt atļauju brošuru te iespiest. Nacionalpadomei patlaban nav ari priekš tam diezgan daudz svabadu līdzekļu. Izteic domas, ka minētā brošura jāpārraksta vairāk eksemplaros uz mašinas un tad tulkojama vācu un franču valodās. Atnāk Nonācs.

2. No Rūjenas uz Zilvestra listes saņemti 43 rub. Romanova naudā, uz agr. Mūrīša listes 70 rub. kerenkas, Romanova naudā 78 rub.

3. Nacionalam teatrim pie izsniegtiem 1000 rub. pabalsta nolemj izmaksāt kerenkās 600 rub. atmaksājama avansa.

4. Darbiniekiem atvēl atskaitīt savu marta mēneša algu no viņu rīcībā stāvošas naudas.
_____________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>176.-177.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV