Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 3. maijā (20. aprīlī), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.39.

Sēde sākas 20. aprilī pulksten 3 dienā. Piedalās: Zamuels, Nonācs, Kroders. Protokolē Stiprais.

1. No J.Zālīša brošuras krievu valodā: “Opustošenije Latviji ruskimi voiskami” nodod pa 1 eks. “Līdumam”, “Kulturas Balsij” un “Kulturas nodaļai”.
________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>178.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV