Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 18. (5.) janvārī, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.18.

5.janvarī 1918., sēde sākās ½ 7. vakarā. Klāt: Zamuels, Bachmanis, Palcmanis, Siliņš; Akuraters un Laursons. Protokolē Stiprais.

1. Pieņem pagājušās sēdes protokolu.

2. Ienākuši raksti: Uz Ciņa vēstuli no Narvas, kuŗā uzaicinājums, lai latvieši apvienojas, uzdod atbildēt sekretaram.

3. Zamuels ziņo, ka zinātniskā instituta lietā mazinieki grozījuši savus ieskatus. Sarunas turpināt uzdod Zamuelim, Siliņam un Laursonam.

Laursons ziņo par kases stāvokli.

Akuraters ziņo par kulturas nodaļas darbību, kuŗa nodibinājusi literaturas un skolu komisijas. Sperti soļi brošuras “Nacija un šķira” lietā. Brošura būs 2. drukas lokšņu apmērā. Nodaļa iepazinusies ar “Latvija skaitļos” līdz šim savākto materialu.

4. Kulturas nodaļai ātvēl avansu veidā 500 rub. lielu kreditu.

5. Nolemj dibināt Informacijas nodaļu un atvēl tai avansa veidā 500 rub.

Nodaļām jāiesniedz valdei savi budžeti, lai varētu uzstādīt valdes budžetu.

Nodaļām jāiesniedz sekretariatam savu kārtības ruļļu projekti, lai sekretari varētu izstrādāt valdes un nodalu kārtības ruļļa projektu.

6. Uz Bachmaņa paziņojumu, ka Novgorodas kolonijas organizējušās un vēlas piedalīties janvaŗa sesijā, valde nolemj uzaicināt turp viņu delegatu zem agrāk minētiem noteikumiem. Koloniju nodaļu kooptē Spadi.

7. Miera jautājums. Meierovicu, Bachmani, Čaksti, Sesku, Kreicberģi, Bergu un Zālīti nolemj sūtīt uz Ķijevu pie Radas, kuŗa piesola tautām savu pabalstu un starpniecību miera lietā. Nolemj stāties šajā lietā sakaros ar maziniekiem un zocialrevolucionariem. Katram delegatam atvēl avansa veidā 1000 rub., bet abām pēdējām minētām partijām, ja viņas vēlētos delegacijā piedalīties, pa 100 rub., ja viņas tam piekristu.

Sēdi slēdz plkst. 8. vakarā.
_______________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>165.-166.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV