Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 18. (5.) aprīlī, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.33.

Sēde sākas 5.martā[*] pulksten 4 pēc pusdienas. Piedalās Zamuels, Nonācs; protokolē Stiprais.

1. Pieņem instrukciju projektu latviešu deputatiem 10.aprilī sasauktā landtagā Latvijas pašnoteikšanās lietā.

2. No Pukša atrakstīto pabalsta zumu 150 rub. nolemj izmaksāt diviem citiem bij. virsniekiem pret kvitēm 75 rub.

3. Pagaidu nacionalam teatrim, jo tas nodibināts, nolemj izmaksāt 1000 rub. pabalstu.

4. A. Bergs atsūtījis brošuru “Latvija” krievu valodā.
________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>175.-176.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

[*] Ja ņem vērā iepriekšējo un sekojošo protokolu datējumus, domājums patiesībā domāts aprīlis.

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV