Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 23. (10.) jūlijā, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.48.

Valdes sēde 10.julijā 1918. Klāt bija: V.Zamuels, O.Nonācs, D.Rudzīts un J.Stiprais.

1. Nolemj aizdot Nacionalam teatrim 600 rub. Romanova naudā līdz 31.julijam 1918.

2. Nolemj izsniegt jaundibinātām latviešu vidusskolām Valkā 1000 rub. pabalsta “Valsts domes” naudā.
_________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>182.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV