Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1917.gada 31 (18.) decembrī, Valkā]
________________________________________________________________

Protakols Nr.12.

Sēde sākas 18.decembrī ½ 7 vakarā. Klāt: Zamuels, Laursons, Skalbe un Akuraters. Protokolē Stiprais.

1. Nolasa un pieņem pagājušās sēdes protokolu.

2. Sakarā ar pagājušās sēdes lēmumu, kur Vītoliņu pieņem par faktiskā sekretara palīga vietas izpildītāju, tādēļ ka Skalbem apstākļu dēļ izrādījās par neiespējamu uzņemties visus minētos pienākumus par obligatoriskiem, Skalbe ziņo, ka tagad viņš nevēlētos no šiem pienākumiem atteikties, bet šo darbu paturēt, nepastāvot uz nolemto atalgojumu.

3. Pārrunājot Finansu nodaļas organizēšanu, sēde nolemj, kā līdz nākošai valdes sēdei jāizrauga kandidati, kuŗi būtu kooptējami.

4. Sekretariem jāierīko archivs, kur ievietojamas ziņas par Nacionalpadomi un visiem latviešu laikrakstiem. Ārlietu nodaļai jāvāc no visiem laikrakstiem ziņas par Nacionalpadomi un tie jākārto un jāzistematizē. Laikrakstus viņa var abonēt, vai pirkt pa numuriem.

5. Nolemj abonēt Nacionalpadomes vārdā pasta kasti un pieņem adresi telegramām: “Valk, Nacionalnij sovet”. Pasta kantorī abas lietas nokārtos sekretari.

6. Kalevics raksta, ka viņš pārcēlies uz staciju Bologoju, viņa adresi nolemj paziņot Frīdenbergam Tērbatā.

7. Mašinu rakstītājai noliek algu uz 100 rub. mēnesī, ieskaitot ari jau nokalpoto laiku.

Sēdi slēdz 8. un l0. min. vakarā.
_______________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>158.-159.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV