Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 6. maijā (23. aprīlī), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.40.

Sēde 23.aprilī 1918. Piedalās: Zamuels, Nonācs, Akuraters, Kroders; protokolē Stiprais.

1. Virsniekam K., kuŗam jo gŗūti apstākļi, atvēl vēl reiz 100 rub. kredita aizdevuma veidā.
_________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>178.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV