Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 4.aprīlī (22.martā), Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.31. - Sēde sākas 22.martā 1918. pulksten 3 dienā. Klāt: Zamuels un Nonācs. Protokolē Stiprais. Rīgā Zamuels izmaksājis Akurateram un Skalbem, katram 300 rub. apriļa algas no Kulturas nodaļas budžeta. Valde to pieņem zināšanai un atļauj algotiem darbiniekiem atskaitīt pret kvitēm no viņu rīcībā stāvošās naudas savu februaŗa algu.
________________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>175.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV