Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 23. (10.) janvārī, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.20., 10.janvarī 1918. sēde sākas ½ 7. vakarā. Klāt: Zamuels, Siliņš un Akuraters. Protokolē Stiprais.

1. Pieņem pagājušās sēdes protokolu.

2. Ienākuši raksti: Apsveikums no Gorodokas nodaļas un 2.infanterijas pulka latviešu pulciņa paziņojums, ka demobilizacijas dēļ ziedo Nacionalpadomei 108 rbļ., 50 kap. Piesūtīto “Ūtro Rossiji”, kur kāds raksta par latviešiem, nodod sekretaram priekš archiva. Valmieras milicijas iesūtīto paziņojumu par dažu viņas kalpotāju nedibinātu atlaišanu no dienesta atliek, kamēr šajā lietā izdosies ievākt tuvākas ziņas. Sēdi slēdz plkst. 7,20. min. vakarā.
___________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>167.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV