Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes valdes sēdes protokols.

[1918.gada 15. (2.) maijā, Valkā]
________________________________________________________________

Protokols Nr.41.

Sēde 2.maijā 1918. Piedalās: V.Zamuels, O.Nonācs, J.Akuraters, D.Rudzīts, A.Kroders, K.Skalbe. Protokolē Akuraters.

1. V.Zamuels ziņo par apstākļiem Krievijā - Pēterpilī.

2. L. nacionaldemokratu partijas centralās padomes priekšsēdētājs ziņo par latviešu māju pārdošanu Kurzemē vāciešiem. Valde uzdod D.Rudzītim ievākt ziņas par to.

3. Kulturas nodaļa ziņo, ka tā stājusies sakarā ar Rīgas, Cēsu un Valmieras skolotāju un grāmatu izdevēju grupām, lai nokārtotu latviešu skolas grāmatu apgādāšanu.

4. Rīgas demokratiskā bloka vēlēšanos valde atzīst par pieņenamu.

5. Par “Kulturas Balss” izdevumu “Mozus un Darvins” norāda Akuraters kā par latviešu kulturas necienīgu parādību. Valde nolemj uz priekšu protestēt pret tamlīdzīgiem izdevumiem caur savu priekšstāvi “Kult. Balsī”.
______________________________________________________________

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>178.-179.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 15.04.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV