Dokumenti pie šķirkļa Livonija

13.-16.gs. Livonijas Zemnieku tiesības (teksti lejasvācu valodā un tulkojums latviešu valodā)

Starp 1207. un 1209. gadu. Zobenbrāļu ordeņa mestrs Venno piešķir zemes lēni Mālpils novada labietim Manegintam un viņa brāļiem. Siguldā (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

Pēc 1209.gada 4.oktobra Rīgas bīskaps Alberts izlēņo Jersikas kņazam Vsevolodam (Visvaldim) Jersikas novadus. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1211. gada rudenī. Jersikas novadu sadalīšana starp Rīgas bīskapiju un Zobenbrāļu ordeni. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1224.jūlijā. Vienošanās starp Rīgas bīskapu Albertu un Zobenbrāļu ordeņa mestru Folkvīnu par Tālavas novadu sadalīšanu.(dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1224.gada otrajā pusē. Rīgas bīskaps Alberts izlēņo pusi no Jersikas novadiem bruņiniekam Ikšķiles Konrādam. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

17.03.1226. Pāvesta legāta Vilhelma no Modenas ieceltās šķīrējtiesa lēmums par Rīgas pilsētas un Daugavpils klostera robežām. (dokumenta teksts latīņu valodā)

07.05.1226. Pāvesta legāta Vilhelma no Modenas dotā 1226.gada 15.marta Rīgas robežu nospraušanas akta interpretācija. (dokumenta teksts latīņu valodā)

13.04.1241. Līgums starp Sāmsalas un Vīkas bīskapu Heinrihu un Livonijas ordeņa mestru Andreju no Velves (dokumenta teksts latīņu valodā)

19.04.1242. Pāvesta legāts Vilhelms no Modenas atļauj Vācu ordenim celt Jelgavas un Kuldīgas pilis. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta teksts lejasvācu valodā)

01.10.1243. Rīgas, Tērbatas un Sāmsalas bīskapu un Livonijas ordeņa mestra līgums par Livonijas konfederācijas izveidošanu. (dokumenta teksts latīņu valodā)

04.04.1253. Līgums starp Vācu ordeni un Kurzemes bīskapu Heinrihu par sešu vācu ieņemto kuršu zemju sadalīšanu. 

04.04.1253. Kurzemes bīskaps Heinrihs (Heinrich von Lützelburg) dara zināmu kādas kuršu zemes ir izlēņotas ordeņa un bīskapa vasaļiem. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

20.07.1253. Vienošanās starp Kurzemes bīskapu Heinrihu un Vācu ordeni par vācu nepārņemto Kursas zemju sadalīšanu, saskaņā ar 1253.gada 5.aprīļa līgumu.

1254.gada aprīlī. Līgums starp Rīgas arhibīskapu Albertu un Livonijas ordeņa mestru par Zemgales novada Upmales sadalīšanu. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

23.05.1254. Pāvests Inocents apstiprina Livonijas ordeņa īpašuma tiesības uz Sēļu novadiem. (dokumenta teksts latīņu valodā)

07.08.1261. Lietuvas karaļa Mindauga dāvinājuma akts, ar kuru viņš Sēlijas zemes nodod Livonijas ordenim. (dokumenta teksts latīņu valodā)

18.02.1305. Kurzemes bīskaps Burhards, prāvests Bērtulis un domkapituls izdod lēnī Helmedes Indriķim, Bernardam sauktam Gangam, Konradam sauktam Meijem, Teodoriham sauktam Šperlingam, viņa radiniekam no mātes puses Teodoriham un Ringstides Frīdriham Sakas un Dzintares pilis. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

02.01.1334. Livonijas ordeņa mestrs Monheimas Eberhards izlēņo Dravas Albertam vienu arklu zemes pie Usmas ezera, bet otru Vārē (?), kurus agrāk bija valdījis zemgalis Tiģis. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

05.02.1350. Fromholds, Rīgas arhibīskaps, izlēņo bruņiniekam Volmāram fon Rozenam un Henekem fon Rozenam Rozenu muižu un citas neaizņemtās zemes sakarā ar Otto fon Rozena nāvi (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1397.gadā. Jugingena žēlastība. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

30.03.1422. Livonijas ordeņa mestrs Zigfrīds Landers no Španheimas izlēņo Jēkabam Bīnem nelaiķa Nikolaja Skrīvera atstāto zemi un muižu. (dokumenta teksts viduslejasvācu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1426. gada jūnija sākums. Dokuments par robežu starp Livoniju un Lietuvu no Dobeles apgabala līdz Sventājas grīvai. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1426. gada jūnija sākums. Dokuments par robežu starp Livoniju un Lietuvu Dobeles apgabalā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

28.04.1582. Izvilkumi no pāvesta sūtņa Antonio Posevīna (Possevino) vēstules par uzturēšanos Livonijā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

HISTORIA.LV