Livonijas ordenis

- Vācu ordeņa atzars Livonijā, Zobenbrāļu ordeņa pēctecis
_________________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 12.sējums, 23895.-23912.sleja. - Livonijas ordeņa valsts

Latvijas padomju enciklopēdija. 6.sējums, 218., 220.lpp.

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 2.sējums, 404.lpp.

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 2.sējums, 541.-543.lpp.

Tildes Datorenciklopēdija Latvijas vēsture.

Dokumenti 

HISTORIA.LV