Dokumenti pie šķirkļa Livonijas ordenis

13.04.1241. Līgums starp Sāmsalas un Vīkas bīskapu Heinrihu un Livonijas ordeņa mestru Andreju no Velves (dokumenta teksts latīņu valodā)

1241.gada vasarā. Miera līgums, kas noslēgts starp Livonijas ordeņa mestra Andreju no Velves un Sāmsaliešu vecākajiem. (dokumenta tulkojums krievu valodā)

1254.gada aprīlī. Līgums starp Rīgas arhibīskapu Albertu un Livonijas ordeņa mestru par Zemgales novada Upmales sadalīšanu. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

23.05.1254. Pāvests Inocents apstiprina Livonijas ordeņa īpašuma tiesības uz Sēļu novadiem. (dokumenta teksts latīņu valodā)

07.08.1261. Lietuvas karaļa Mindauga dāvinājuma akts, ar kuru viņš Sēlijas zemes nodod Livonijas ordenim. (dokumenta teksts latīņu valodā)

02.01.1334. Livonijas ordeņa mestrs Monheimas Eberhards izlēņo Dravas Albertam vienu arklu zemes pie Usmas ezera, bet otru Vārē (?), kurus agrāk bija valdījis zemgalis Tiģis. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

30.03.1422. Livonijas ordeņa mestrs Zigfrīds Landers no Španheimas izlēņo Jēkabam Bīnem nelaiķa Nikolaja Skrīvera atstāto zemi un muižu. (dokumenta teksts viduslejasvācu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

HISTORIA.LV